Обавештење средњошколцима и студентима

12.07.2021.
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

обавештавају се ученици средњих школа и студенти да је неопходно да захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства ради смештаја у ученички односно студентски дом, односно остваривање права на ученичку или студентску стипендију односно кредит са потребном документацијом доставе у Услужни центар Општинске управе општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, шалтер бр. 8 из разлога што Општинска управа општине Кањижа по службеној дужности прибавља уверење Републичког геодетског завода о катастарском приходу подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства.

 

Општинска управа се обраћа надлежној Служби за катастар непокретности електронским путем у систему Е-зуп те у складу са наведеним поступак издавања уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства не може бити окончан у року од 24 часа.

 

Начелник Општинске управе општине Кањижа

Марија МиловановићОбавештење