Оглашавање јавног увида

06.04.2021.
 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије оглашава јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Оглас 

Документација и целокупни материјал је - за све време јавног увида - доступан у канцеларији бр. 7а у згради Општинске управе општине Кањижа, сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова.