Давање у закуп државног земљишта 2020 - у првом кругу

12.01.2021.
 

У 2020-ој години управа за пољопривредно земљиште, у циљу поједностављивања процеса закупа пољопривредног земљишта у државној својини, развила је веб апликацију „Дигитално јавно надметање“, која ће омогућити свим заинтересованим пољопривредним произвођачима да електронским путем учествују у јавним надметањима за закуп државног пољопривредног земљишта. Апликација је потпуно бесплатна, доступна свима, и може се користити на рачунарима и мобилним уређајима. Постоји ћирилична и латинична верзија апликације, као и верзија на мађарском језику. Она је доступна на следећем линку: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/

На основу програма за 2020. годину јавни позив за први круг објављен је дана 11.01.2021. године и отворен је до 20.01.2021. године до 12,00 часова. За давање у закуп предвиђено 2034,4832 хектара државног земљишта са периодом закупа од петнаест година. Ове површине су распоређене у 645 јединица надметања. Значи да електронским путем понуде се могу давати најкасније до 20. 01. 2021. године до 12,00 часова уз прилажење потребне документације. Заинтересовани могу и на терену погледати катастарске парцеле дана 18. јануара 2021. године, путем претходне пријаве телефонским путем: 063-307824. Лично се може информисати у Општинској управи општине Кањижа код Одељења за привреду и локални економски развој: Градска кућа, приземље, канцеларија бр. 14, од 8,00-13,00. тел.: 024-875-166., локал: 243.).

Прилози:- оглас за давање у закуп државних земљишта – први круг у 2020. години

- захтев према органу Унутрашњих послова за издавање потврде о пребивалишту