Подстицајна средства пољопривредним газдинствима

28.07.2020.
 

Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа расписао је јавни позив за доделу подстицајних средстава регистрованим пољоприврендим газдинствима, а на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кањижа у 2020. години. За ову сврху из буџета кањишке општине у овој години обезбеђено је 7,5 милиона динара, а поред шест утврђених линија подршке финансира се и бесплатна анализа земљишта за пољопривредна газдинства. Захтеви за коришћење подстицајних средстава из општинске касе, уз неопходну документацију подносе се до 15. новембра ове године.

Млађи стручни саветник у Одељењу за привреду и пољопривреду Општинске управе Кањиже Саболч Шоти каже да је за подршку регистрованим пољоприврендим газдинствима у овој години предвиђена једна мера више у односу на прошлу годину, а да је свих шест линија подршке сачињено на основу захтева и потреба пољопривредних произвођача у општини Кањижа. За пољопривредна газдинства предвиђена је подршка за суфинансирање трошкова вештачког осемењавања у сточарској производњи, подстицање набавке квалитетних приплодних грла млечних и меснатих раса у сточарству, субвенционисање камате за пољопривредне кредите, набавку нових машина, уређаја и опреме за наводњавање, за органску производњу и за суфинансирање трошкова уклањања животињских лешева.

Локална самоуправа општине Кањижа финансира и бесплатну хемијску анализу плодности земљишта, за одређивање оптималне количине ђубрива приликом прихрањивања усева. Предвиђено је да се у лабораторији Пољопривредне стручне службе Сента обави анализа 338 узорака земљишта, које финансира општина Кањижа. Пријаве се подносе најкасније до 31. октобра ове године, односно до попуњавање предвиђеног броја анализа

Више информација:


Сточари у Кањижи заинтересовани за набавку приплодних грла