Успешно спроведен ИПА пројекат између општина Кањижа и Киштелек

22.07.2020.
 

Свечаном конференцијом у Бањи Кањижа обележен је завршетак двогодишњег пројекта под називом „Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже, заснован на природним ресурсима ‒ као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система”, то јест под акронимом ОАСИС.

Пројекат се састојао од четири главна аспекта која су допринела реализицији основног циља – развоју туризма на подручју општине Кањижа у Србији и општине Киштелек у Мађарској. Захваљујући томе у општини Киштелек изграђен је центар за саветовање о здрављу и здравом начину живота, те је израђена и мобилна апликација сајта која обједињује појединачне понуде регионалног здравственог туризма. Поред тога, у општини Кањижа ревитализовани су постојећи спортски капацитети и изграђен је вишенаменски спортски терен. Организован је и камп за младе у Кањижи под називом ОАСИС, који је имао циљ да с једне стране промовише међуетничку толеранцију међу младим људима, а с друге стране да допринесе развоју омладинског туризма и подизању свести о здравом начину живота.

Укупна вредност пројекта износи 588.017,84 евра, од чега је 85% суфинансирано средствима Европске уније. Партнери на пројекту, поред ресорног секретаријата, били су Фонд „Европски послови”АП Војводине, Општина Кањижа из Србије и Општина Киштелек из Мађарске.

Свечаној конференцији поводом успешно спроведеног пројекта присуствовали су и председник Општине Кањижа Роберт Фејстамер, помоћница директорице Фонда Ивана Ђурица, као и заменик председника Општине Киштелек Јанош Домонич.

 

Више информација:


Успешно спроведен прекогранични ИПА пројекат туристичког развоја између општина Кањижа и Киштелек

Успешно завршен пројекат прекограничне сарадње OASIS