Закључак општинског штаба

08.05.2020.
 

Општински Штаб за ванредне ситуације општине Кањижа на основу члана 41. став 3. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања (“Сл. гласник РС“, бр. 29/2020) и препоруке Министарства културе и информисања од 08. 05. 2020. године, доноси З А К Љ У Ч А К
I.
Предшколска установа Наши бисери Кањижа наставља са радом од 11. маја 2020. године уз примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
II.
Одлаже се одржавање свих спортских, културних, туристичких догађаја и манифестација док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
III.
Дозвољава се наставак рада ОКУ „CNESA“, Регионалног креативног атељеа Кањижа Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Спортског савеза општине Кањижа, Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа, Информационог центра за развој Потиског региона и свих спортских објеката у јавној својини општине Кањижа, уз примену свих услова и мера превенције спречавања ширења COVID-19 утврђених препоруком Завода за јавно здравље и инструкцијама надлежних органа, БЕЗ ОДРЖАВАЊА културних односно спортских догађаја и манифестација док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
IV.
Општинска управа општине Кањижа,  јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач општина Кањижа, Центар за социјални рад Кањижа и месне заједнице на територији општине Кањижа настављају рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.) уз обавезну примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника, а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица), као и мера које се односе на максималан број лица која могу да бораве у затвореном простору, полазећи од делатности и функционалног уређења простора, посебно са аспекта организације рада у условима епидемије.
V.
Налаже се Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа да настави дезинфекцију јавних површина посебно испред објеката где је флуктуација грађана велика.
VI.
Сви организациони облици у систему јавног сектора општине Кањижа дужни су да примењују све превентивне санитарно-епидемиолошке мере док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и да организују процес рад у складу са одговарајућим одлукама Владе РС и Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, односно у складу са препорукама надлежног Завода за јавно здравље.
VII.
Привредни субјекти на територији општине Кањижа настављају пословање у складу са одлукама Владе РС и других надлежних институција уз стриктно поштовање свих превентивних мера прописаних од Владе Републике Србије и других надлежних институција које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19  изазване вирусом SARS-CoV-2.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ АПЕЛУЈЕ НА СВЕ ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ДА ПОШТУЈУ АКТЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈАЗакључак Штаба за ванредне ситуације општине Кањижа