Пакети за пензионере и за социјално угрожене

09.04.2020.
  

Општинско веће општине Кањижа на седници 140. седници донело је одлуку да се  из средстава буџета општине Кањижа определи износ за набавку прехрамбених и хигијенских пакета за помоћ корисницима пензија са месечним примањима нижим од 30.000 динара на територији Општине Кањижа.
Општински штаб за ванредне ситуације донео је закључак о образовању радне групе са задатком да према списку пензионера РФ ПИО предузме мере и организује поделу пакета.
Пензионери ће благовремено бити обавештени путем локалних медија  о терминима доставе пакета.

Општинско веће општине Кањижа на седници 141. седници донело је одлуку да се  из средстава буџета општине Кањижа определи износ за набавку прехрамбених и хигијенских пакета за помоћ социјално угроженим лицима и припадницима ромске популације на територији Општине Кањижа.
Општински штаб за ванредне ситуације донео је закључак о образовању радне групе са задатком да према списку Центра за социјални рад Кањижа предузме мере и организује поделу пакета социјално угроженим лицима и припадницима ромске популације на територији Општине Кањижа.
Корисници пакета ће благовремено бити обавештени путем локалних медија  о терминима доставе пакета.