Обавештење "Потиски Водоводи"

08.04.2020.
  

Привредно друштво Потиски Водоводи обавештава кориснике воде у Кањижи да због санације главног потисног водовода у насељу Кањижа, може доћи до сметњи у водоснабдевању у току месеца април, мај и јун 2020. године.
Сметње ће се огледати у повременим (краћим и дужим) прекидима у водоснабдевању, смањењу притиска у водоводној мрежи и краткотрајној појави замућења воде пролазног карактера, а настају због извођења грађевинских радова на замени азбестцементних цеви на главном доводном цевоводу у улици Сибињанин Јанка и њеној околини.
Контакт телефон: 024 792 050.
Трудићемо се да сметње буду што краће и молимо за разумевање цењених Потрошача!