Рад Интерресорне комисије за време ванредног стања

07.04.2020.
 

Због проглашења ванредног стања обустављен је рад предшколских установа, основних и средњих школа у Републици Србији, али је Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело препоруку за организовање рада Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом (Интерресорна комисија).
С тим у вези, Интерресорна комисија општине Кањижа је услед немогућности рада са странкама путем непосредног контакта, организовала рад Интерресорне комисије путем онлајн комуникације са подносиоцима захтева.
Захтев Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене је у прилогу.
Попуњени захтеви достављају се на маил адресу kovacst@kanjiza.rs  или путем поште на адресу: Општинска управа општине Кањижа, координатору Интерресорне комисије Трг Главни 1, 24420 Кањижа
Поднети захтеви решаваће се по приоритету.
Комуникацију са подносиоцима захтева обавља координатор Интерресорне комисије Ковач Тибор.
За све потребне информације странке се могу обратити на број телефона 064/ 80 62 055, као и путем електронске поште на маил адресу kovacst@kanjiza.rs  

 Захтев / Иницијатива за покретање поступка процене