Евидентирање деце за упис у предшколску установу за школску 2020/2021. годину од 11.05.2020. до 25.05.2020. године

02.04.2020.
 

Због проглашења ванредног стања због избијања епидемије вируса COVID 19 обустављен је рад предшколских установа у Србији, али је Влада Републике Србије посредством свог интернет портала еУправа и услуге еВртић омогућила грађанима електронски упис деце у предшколске установе.

Услуга еВртић омогућава електронску пријаву за упис деце у предшколске установе. Уместо одласка на шалтере, пријаву можете обавити из свог дома на порталу еУправа (https://euprava.gov.rs/vrtic), где можете да пронађете све потребне информације о упису деце у предшколске установе.

Електронско подношење пријаве вршите попуњавањем електронског обрасца на порталу еУправа (https://euprava.gov.rs/vrtic), који ће бити активан од 11.05.2020. године до 25.05.2020. године, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер службеници по службеној дужности прибављају неопходне податке.

Да бисте користили ову електронску услугу неопходно је да на порталу еУправа креирате свој кориснички налог. Све потребне информације о томе можете да пронађете на https://registracija.eid.gov.rs/kreiranje-naloga .

У припремну предшколску групу за школску 2020/2021. годину уписују се деца рођена од 01.03.2014. до 01.03.2015. године. Родитељ/законски заступник је обавезан да упише дете у припремни предшколски програм, а свако неоправдано неуписивање детета или непохађање предшколског програма новчано се кажњава.

Пријављивање деце ће се обављати у периоду од 11.05.2020. године до 25.05.2020. године путем портала Е-управа (https://www.euprava.gov.rs/) уласком на опцију Е-Услуге, у животној области Породица.

Евидентирање деце за упис у вртиће и јаслице за школску 2020/2021. годину (деца узраста од 1 године до 5,5 година) вршиће се такође у периоду од 11.05.2020. до 25.05.2020. године путем портала Е-управа (https://www.euprava.gov.rs/) у току целог дана, уласком на опцију Е-Услуге, у животној области Породица.

Електронским уписом се сва потребна документација аутоматски прибавља (прибавља је Предшколска установа из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Одељења за општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Кањижа). У случају да је додатна документација потребна, родитељ ће бити обавештен путем мобилног телефона, а документацију ће моћи да достави на мејл адресу nasibiseri@kanjiza.rs

За додатне информације можете се обратити на е маил адресу: nasibiseri@kanjiza.rs или путем телефона: (024) 874 380, службенику Еви Хорват.

Број слободних места за упис у школску 2020/2021. годину (за узраст од 1 године до 5,5 година) биће накнадно објављен у другој половини априла после ажурирања података о обнови уписа.

Поступак електронског пријављивања биће детаљно појашњен непосредно пред почетак евидентирања на званичној интернет страници Предшколске установе „Наши бисери“ https://predskolskakanjiza.edu.rs/sr/