Обавештење о подели средства за дезинфекцију на гтериторији општине

29.03.2020.
  

Од 30. марта на територији општине Кањижа, у свих девет месних заједница се организује подела течног средства за дезинфекцију у координацији Штаба за ванредне ситуације.
Сви грађани могу добити раствор натријум хипохлорита, средство које потврђено убија вирусе и погодно је за дезинфекцију.
Подела средства за дезинфекцију ће се вршити сваког дана по следећем реду:
- у Кањижи на Пијачном тргу
- у осам месних заједница (Мартонош, Хоргош, Мале Пијаце, Адорјан, Велебит, Трешњевац, Тотово Село, Ором) испред зграда МЗ или у близини истог
- грађани Новог Села и Долина могу у Орому да добију средство
- становници Малог Песка средсво могу добити и у Мартоношу и у Малим Пијацама (у зависности коме је која МЗ ближа)
- мештани Војводе Зимоњића могу да бирају између локације у Велебиту или у Кањижи
- сваког понедељка и четвртка у истом временском периоду
- у Кањижи између 9.00 и 12.00 часова
- у осталим месним заједницама између 11.00 и 14.00 часова.
Важно је да грађани понесу са собом чисте пластичне флаше од 2, 3 а највише од 5 литара, који се могу напунити средством за дезинфекцију.
Штаб располаже са ограниченим бројем боца од 3 литара, те у месним заједницама могу у једној прилици обезбедити по особи једну боцу. За следећи пут важи правило да исту боцу грађани морају да понесу са собом.

Са питањима у вези поделе средства за дезинфекцију, можете се обратити председницима месних заједница радним данима између 8.00 и 10.00 часова.

Месна заједница Кањижа: Карађорђева 17., Роберт Лацко, 024/874 012
Месна заједница Ором: Велики пут 202., Роберт Леко, 024/4799 012
Месна заједница Мале Пијаце: Арањ Јаноша 3., Еде Сарапка, 024/882 020
Месна заједница Хоргош: Железничка 16., Роберт Шорш, 024/792 041
Месна заједница Трешњевац: Маршала Тита 73., Лајош Бала, 024/4883 029
Месна заједница Мартонош: Трг слободе 1., Гергељ Хорват, 024/4880 110
Месна заједница Адорјан: 29. новембра 1., Чаба Боршош 024/4884 006
Месна заједница Велебит: Мандарић Ђуре 14., Милица Маљковић, 024/885 530
Месна заједница Тотово Село: Кошутова 1., Ференц Бата, 024/4887 001

Производњу натријум хипохлорита врши Потиски Водоводи д.о.о у количини која је потребна за целу нашу општину. Од 21. марта око 4.000 литара течности за дезинфекцију је подељено институцијама општине, продавницама прехрамбених производа, апотекама, пекарама, предузећима са више запослених, као и стамбеним заједницама. За ово време смо се уверили да смо спремни за снабдевање становништва. Штаб упућује молбу грађанима да не долазе у исто време, да избегнемо стварање гужве: сви ће добити раствор и можемо да гарантујемо непрекидну производњу све док буде било потребе.

У зависности од временских услова наставићемо дезинфекцију општинских институција и фреквентних јавних површина уз помоћ Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ – како у Кањижи, тако и на насељима наше општине.

Командант Штаба за ванредне ситуације општине Кањижа:
Роберт Фејстамер
председник општинеОбавештење о подели средства за дезинфекцију на гтериторији општине Кањижа