Обавезна је потврда послодавца

27.03.2020.
  

Министарство привреде Владе Републике Србије обавестило је привредне субјекте да су дужни да сваком запосленом раднику који радне задатке обавља од 17 до 5 часова, а за које је добијена сагласност да су изузети од примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Србије, издају одговарајућу потврду (у прилогу).
Послодавац који има до 100 запослених у смени која траје у периоду забране кретања, потврду издаје на дневном нивоу, док послодавац који има више од 100 запослених у смени, која траје у време забране кретања, потврду издаје на недељном нивоу, за свако запослено лице за које је добијена сагласност МУП-а да је изузето од примене наведене наредбе.
Министарство привреде посебно истиче да ће почев од сутра, 28. марта, од 17 часова, приликом контроле поштовања Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Србије, припадници МУП-а тражити на увид потврду издату од стране послодавца.
Ова потврда ће важити искључиво уколико се лице налази у бази података Министарства унутрашњих послова и за које је добијена сагласност да је изузето од примене наредбе.
Министарство унутрашњих послова ће прихватати и потврде у електронском облику - скенирана потврда на телефону, таблету и слично.

 Потврда послодавца за кретање радника за време полицијског часа