Обавештење пензионерима

26.03.2020.
  

Обавештење пензионерима
Грађани старији од 65 година, којима је због вируса корона забрањено напуштање домова, могу да добију своје пензије потписивањем овлашћења за некога ко ће у њихово име подићи новац или позивом банке у којој имају отворен рачун.
У првом случају је потребно попунити овлашћење које садржи личне податаке пензионера и особе која се овлашћује, број текућег рачуна, назив банке, износ који се исплаћује и бројем и словима, као и потпис. Овлашћење мора бити потписано како би било прихваћено.
Особа која подиже новац мора том приликом да има своју и личну карту онога чију пензију узима.
Пензионери који не овласте некога могу да позову банку у којој имају отворен текући рачун и да кажу адресу на коју желе да им се достави пензија. По хитној процедури,  грађанима ће у овом случају Пошта Србије доставити пензије, а трошкове доставе покриће Република Србија.
Банке ће такође и самостално контактирати ове кориснике путем контакт центра или СМС поруком од 24. марта, како би пензионери што раније знали на који начин ће се исплата реализовати.

 Пример овлашћења