Буџет општине умањен, започете инвестиције биће завршене

22.11.2019.
 

Одборници Скупштине општине Кањижа, усвојили су ребаланс буџета општине за 2019. годину, при чему је са првобитно утврђеног износ буџета од 1,222 милијарди динара умањен на 1,044 милијарди динара. Према образложењу руководиоца Одељења за буџет и финансије, Тамаша Пакаија основни разлози за ребаланс су што ће трансфери са виших нивоа, власти из Покрајине и Републике стићи тек наредне године, па ће се финансирање појеидних пројеката наћи у буџету за идућу годину.

Одборници опозиције постављали су питања у вези реализације планираних инвестиција од тих средстава, односно како ће то утицати на завршетак уређења центра Кањиже и обнове амбуланте у Трешњевцу. Заменик председника општине, Небојша Ракић одговорио је да се општина труди да се што више инвестира и да сви радови на започетим улагањима иду својим током, те да ће радови на уређењу у центру Кањиже бити завршени половином децембра, а да ће се реализовати и радови на амбуланти у Трешњевцу.

Усвојен је извештај о остварењу буџета општине за првих девет месеци ове године, према којем су у овом периоду остварени приходи у износу од 579, што је око 53 одсто од плана, а расходи су били 572 милиона динара. Најзначајнији део у приходима је од пореза на зараде 150 и на имовину 108 милиона динара.

На дневном реду је био извештај о раду Општинског већа, за треће тромесечје ове године. Предсендик општине Роберт Фејстамер је констатовао да је урађено доста, пре свега у домену спорта у припреми за изградњу Војвођанске рвачке академије, започети су радови на изградњи пречистача отпадних вода, а дат је допринос у култури за одржавање више од 30 манифестација, радило се у области туризма, комуналија, социјане заштите, образовања и другим пољима.

Више информација:

Фото: Карољ Пушкаш