Јавне консултације д.о.о. „Коридори Србије“

22.01.2020.
 

Сагласно Еколошкоj и Социјалноj Политици ЕБРД „Коридори Србије“ д.о.о позивају на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе и организације заинтересоване за

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА за

ПОБОЉШАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IA – A1 (E-75) ХОРГОШ - НОВИ САД (ДЕСНА СТРАНА),

ДЕОНИЦА ОД КМ 1+125 ДО КМ 14+800, L=13,68KM И

ОД KM 27+850 ДО KM 54+175, L=26,32KM,

УКУПНО L=40,00KM, ШИРИНЕ 11,00M

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити:

- у просторијама предузећа „Коридори Србије“ д.о.о., Краља Петра 21, Београд, други спрат, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

- у просторијама Општинске управе  Кањижа, у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења.

- на интернет страници предузећа „Коридори Србије“ д.о.о.: http://koridorisrbije.rs

Примедбе и мишљења на План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима се подносе у писаном облику и достављају на адресу „Коридори Србије“ д.о.о., Краља Петра 21, Београд. Примедбе се могу доставити и електронском поштом на адресу office@koridorisrbije.rs

Дана 28. јануара 2020. са почетком у 10 часова биће одржане јавне консултације и презентација предметног плана у просторијама Општинске  управе у Кањижи, Ул. Главни трг бр.1. (свечана сала).

За додатне информације обратити се на следећу адресу:

„Коридори Србије“ д.о.о.

Краља Петра 21,

11000 Београд, Република Србија,

тел./факс +381 11 / 33 44 174

e-mail: office@koridorisrbije.rsОглас

План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима