Youth&SPA Erasmus + KA3 project

15.11.2019.
  

У оквиру Европске недеље региона и градова у Бриселу одржаном између 7-10. октобра 2019 су приказана постигнућа пројекта Youth&SPA који је суфинансиран од стране Erasmus+ акције KA3 и о њима се дискутовало. Циљ пројекта је било омогућавање дијалога између омладине и доносилаца одлука у руралним бањским градовима. Наш јединствени приступ се састојао  од међугенерацијских дебата одржаним у сваком од партнерских градова а тицале су се могућности живота и будућности за младе у њима кроз туризам, локалну производњу, предузетништво, итд.

Господин Јожеф Кепли, заменик градоначелника Хевиза је представио могућности за изградњу ефикасног заступања интереса младих на свим нивоима доношења одлука, од локалне заједнице до нивое Европске Уније. Демократија функционише, те се заступање младих људи може организовати и каналисати у доношење одлука на ефикасан начин, почев од иницијатива од доле ка горе које најпре треба организовати у школама, затим и у насељима.

Господин Чаба Борбољ, председник Већа жупаније Харгита је затим поделио добре праксе реализоване на регионалном нивоу да се да подршка гласу младих,  и да добију могућност да стварају своју будућност у својим насељима у руралним областима. У тренутку када је он преузимао функцију, таквих иницијатива није било, али их зато данас има у значајном броју.

Након тога се дискутовало на четири теме у world café сесијама. Сваки партнер је био одговоран за вођење једне од дискусија, а општина Кањижа је била одговорна за ђачке савете. Резултати дискусија су приказани након разговора у групама.

Закључак је био следећи- да би се повећало интересовање младих према процесима доношења одлука, треба превазићи неколике изазове: 1) несагласност између интереса младих људи и онога што добијају од доносилаца одлука 2) што резултира разочарењем у процес доношења одлука, али 3) постоји и недостатака знања и мотивације са обе стране. 

Следеће акције су предложене да би се превазишао мањак активности грађења заједнице: 1) да се обезбеде могућности и стил живота већег квалитета  провиде, и 2) да се ради са (само-) идентитетом младих. Да би се, између осталог, ублажио феномен миграције младих 1) потребне су могућности за специфичну едукацију и високо образовање у руралним областима, 2) таленти треба да се развијају и подржавању, и 3) могућности за запошљавање морају да се диверзификују. Такође, да би функционисао савет младих, осим посвећености омладине и доносилаца одлука, потребна је и административна структура и финансијска позадина.