Обавештење о захтеву за промену цене услуга зимског одржавања путева

08.11.2019.
 

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинска управа општине Кањиже
Број: 02-383/2019-I
Дана: 7.11.2019. год.
Кањижа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о објављављивању захтева за давање сагласности на
промену цена услуга зимског одржавања општинских, некатегорисаних путева на територији општине Кањижа за 2019/2020 годину привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

На основу члана 28. став 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) објављује се захтев привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за давање сагласности на Одлуку о промени цена услуга зимског одржавања општинских, некатегорисаних путева на територији општине Кањижа за 2019/2020 годину привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ.

Сходно члану 28. став 4. истог Закона, обавештење, захтев вршиоца комуналне делатности и одлука о промени цена комуналних услуга, са образложењем, објављује се на огласној табли у седишту Општине Кањижа, Општинске управе општине Кањижа и у електронском облику на званичној интернет страници Општине Кањижа 15 дана пре доношења одлуке.

Прилог:

1. захтев

2. образложење

3. предлог одлуке о цени услуга зимског одржавања општинских, некатегорисаних путева на територији општине Кањижа за 2019/2020 годину привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

Начелник Општинске управе
општине Кањижа

Марија Миловановић с.р.