Давање у закуп државног земљишта у првом кругу лицитације

30.10.2019.
 

У 2019-ој години давање у закуп државног земљишта по првом кругу лицитације одржаће се дана 13.11.2019. године у свечаној сали Градске куће општине Кањижа са почетком од 10.00 часова. За лицитацију је предвиђено око 2172,8783 хектара државног земљишта са периодом закупа од једне или десет године. Ове површине су распоређене у 596 јединица надметања. На лицитацију се може пријавити  до 06. 11. 2019. године до 12.00 часова са подношењем потребне документације. Заинтересовани могу и на терену погледати катастарске парцеле дана 30. и 31. октобра 2019. године, уз претходну пријаву телефонским путем. Одлука о расписивању Јавног огласа може се погледати на званичној веб страници општине Кањижа: www.kanjiza.rs, где је доступна свака потребна информација односно, може се и лично информисати у Општинској управи општине Кањижа код Одељења за привреду и локални економски развој. (Градска кућа, приземље, канцеларија бр.: 14, од 8.00-13.00 часова. Тel.: 024-875-166., lokal: 243.)

 

Прилози:


парцеле се могу погледати и на карти ла следећем линку: https://gp.upz.minpolj.gov.rs/visios/GPpublic


- оглас за јавну лицитацију државних земљишта – први круг 2019 године

- пријавни формулар

- захтев према органу Унутрашњих послова за издавање потврде о пребивалишту

- парцелapник свих јединица надметања