Додела бесповратних средстава Буџетског фонда за пољопривреду

30.09.2019.
 

На основу Јавних позива Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Општине Кањижа за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање реализованих инвестиција у набавку квалитетних приплодних грла  и субвенционисање  инвестиције у машина, уређаја и опрема за наводњавање од стране пољопривредних газдинстава у 2019. години, објављених дана 29.05.2019. године и предлога Комисије за доделу средстава за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, председник општине донео је следеће одлуке о додели бесповратних средстава изабраним корисницима по спроведеним јавним позивима у првом обрачунском периоду:О Д Л У К А о додели средстава за субвенционисање инвестиције у набавку квалитетних приплодних грла за потребе пољопривредних газдинстава у 2019. години

О Д Л У К А о додели средстава за субвенционисање инвестиције у набавку квалитетних приплодних грла за потребе пољопривредних газдинстава у 2019. години