Обавештење

06.09.2019.
 

Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магисталног гасовода граница Бугарске- граница Мађарске којим је утврђен јавни интерес за изградњу овог гасовода.

Према утврђеној траси, гасовод ће проћи кроз катастарске општине Трешњевац, Велебит, Кањижа, Мартонош и Хоргош.

На наведеним парцелама „MILENIUM ТЕАМ” д.о.о. Београд ће у периоду од 9.9.2019. до 14.9.2019. године почети извођење одређених истражних радњи за потребе изградње гасовода.

Обавештавамо власнике свих парцела на којима ће бити изграђен гасовод, да ће им, у складу са Законом о експропријацији, бити исплаћена одговарајућа правична накнада за причињену штету на основу налаза овлашћених вештака, у поступку који ће бити спроведен пред надлежним органом јединице локалне самоуправе.