Успешна реализација пројекта: Израда пројектно-техничке документације измештања дела главног канала K-IX-O „Стари Кереш“

26.08.2019.
 

Општина Кањижа је у мају 2019. године успешно конкурисала  код Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Назив пројекта је био: Израда пројектно-техничке документације измештања дела главног канала K-IX-O „Стари Кереш“ код Кањиже и ретензије црпне станице, уливни и изливни објекат на делу насеља Кереш III. У Кањижи

 

Опшина Кањижа је успешно реализовала пројекат. Пројекат спроводи Завод за водопривреду д.о.о. Суботица који је у поступку јавне набавке мале вредности добио право израде пројектно-техничке документације.

 

Општи циљ овог пројекта је допринос стварању повољних услова за пословање, расту и развоју малих и средњих предзећа, повећање запослености и конкурентности, побољшању пословне и инвестиционе климе.

Специфичан циљ пројекта је припремање пројектно – техничке документације за развој пословне инфраструктуре у блоку 8 у Кањижи у циљу давања доприноса привлачењу активног капитала, побољшању  регионалне конкурентности и унапређењу привредног капацитета општине.  

Општина Кањижа се захваљује Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на додељеним средствима.