Youth&SPA Erasmus + KA3 project

15.08.2019.
   

Увод

Youth&SPA (Активирање и укључивање МЛАДИХ у обликовање будућности руралних БАЊСКИХ градова) је Erasmus + КА3 пројекат који има за циљ да покрене транснационални и међугенерацијски дијалог између младих и доносилаца одлука. Циљеви пројекта су да идентификује добре праксе, срочи омладинску стратегију и препоруке које ће учинити мале руралне бањске градове привлачним за младе. Основне атракције насеља пројектних партнера су јединствена језера и термалне воде са лековитим дејствима које их чине познатим туристичким дестинацијама али су ови региони привлачни старијим генерацијама што доводи до тога да млади имају мање могућности и искустава. Да би се то превазишло, Youth&SPA се обраћа ученицима и студентима између 16 и 25 година и тражи њихове идеје у вези функционисања демократије, али и онима који ће први пут гласати на изборима за Европски парламент 2019. године.

Теме којима се пројекат бави:

    Изазови тржишта рада, укључујући и професионално усмеравање / незапосленост младих

    Европско држављанство, свест о ЕУ и демократији

    Омладина (учешће, рад младих, омладинске политике)

https://youthandspa.eu/introduction-srb/

Пројекат Youth&SPA који се финансира из програма Erasmus +, ау којем Кањижа учествује као партнер, је добио прилику да одржи радионицу у оквиру Европске недеље региона и градова у Бриселу 8. октобра 2019. То је четвородневни догађај који се одржава сваке године у којима градови и региони приказују своје капацитете за раст и отварање радних места, за примену европских кохезионих политика и потврђују важност локалног и регионалног нивоа за европско управљање.

Представници Кањиже ће са партнерима говорити о резултатима пројекта, важности улагања у омладинске програме и садржаје. Све то је основа да се одгоје младе генерације које имају осећај припадности насељу из ког потичу, да буду укључени у друштвена догађања и да буду катализатори грађења заједнице која има утицај на доношење одлука.

Главни изазови са којима се рурални градови суочавају су недостатак сарадње и руралне територијалне кохезије, миграција младих и слабо интересовање за процесе доношења одлука. Наш циљ је да се млади заинтересују за процесе на локалу који се тичу њих самих. Они треба да формулишу како замишљају будућност општине, како да се унапреде екологија, спорт, забава, уређење насеља, манифестације. Учешће у свакодневном животу општине може утицати на то да се теже донесе одлука о одласку.

По повратку из Брисела ћемо имати нове идеје, чућемо туђа искуства, и бићемо спремни да се још више посветимо овом изазову.