Такмичење „Најлепши хлеб“

13.08.2019.
  

Комисија за организацију манифестације „Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба” која се организује 18. августа 2019. године расписује

КОНКУРС

за учествовање у такмичењу „Најлепши хлеб”

Такмичење „Најлепши хлеб” ће се одржати 18. августа 2019. године у оквиру манифестације „Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба” у Кањижи.

На основу правила такмичења сваки учесник припрема хлеб пре манифестације код куће и сноси све трошкове припреме.

На такмичење свако може да се пријави. Потребно је припремљен хлеб предати на дан манифестације, 18. августа у једној од дрвених кућица испред градске куће у Малом парку које су намењене излагању новог хлеба (између 15.00 и 18.00 часова). Приликом предаје попуњава се пријавни лист са следећим подацима: 1. Име и презиме, односно назив организације, приватника, 2. Тачни подаци: место, улица и број, број телефона.

Сваки такмичар је обавезан да се појави код бине непосредно пре најаве резултата у 18.45 часова.

Пријављене хлебове оцењује трочлани жири, чији чланови не познају ни име, ни остале податке такмичара, само број под којим се хлеб такмичи.

На основу бодовања жири оцењује хлебове са бодовима од 1 до 10 на основу следећих критеријума: 1. креативност, 2. облик, 3. општи изглед.

Жири хлебове оцењује у 18.15 часова. Након оцењивања организатори ће обележити сваки хлеб са именом или називом такмичара – од тада ће информација о такмичарима бити јавна. Оцењивање хлебова води председник жирија и стара о остваривању свих правила такмичења.

На осново бодовања, жири може да изабере три такмичара који ће добити награду: 1 физичко лице, 1 организација или приватник (који се не бави производњом хлеба или посластица), 1 професионални пекар (приватник који се бави производњом хлеба).

Изабране такмичаре чекају вредне награде.

Након оцењивања хлебови ће остати у одређеној кућици. Котизације нема.

Уколико такмичари у било ком погледу прекрше ова правила, организатор их може искључити из такмичења.

Ова правила ступају на снагу када их прихвата Комисија за организацију, њихова промена је дозвољена само на начин како су донети и важе до краја манифестације, односно до 19. августа 2019. године.

Комисија за организацију манифестација