Јавна набавка 50/2019

09.08.2019.
 

Набавка извођења радова – партерно уређење центра града, дела између А и Б блока стамбених зградаОбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору