Обавештење о начину остваривања права коришћења државног земљишта без накнаде у 2020. години

11.07.2019.
 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019), Председник општине Кањижа расписује јавни позив за достављање  потребне  документације  ради  остваривања  коришћења  без  плаћања  накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кањижа за 2020. годину од стране образовних и социјалних установа чија је примерена делатност пољопривреда, као и од стране правних лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, a који документи се достављају најкасније до 31. октобра 2019. године уз записник републичког инспектора за пољопривреду. Захтев за састављање наведеног записника подноси се инспектору најкасније до 01. 09. 2019. године!

 

Комисија за израду програма заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

на територији општине Кањижа1. Јавни позив за остваривање права коришћења државног земљишта без накнаде у 2020 години

2. Захтев за остваривање права коришћења државног земљишта без накнаде у 2020 години