Програм јавних радова 2019.

12.06.2019.
 

На територији општине Кањижа је у току спровођење програма јавних радова, који се ове године у потпуности финансира из средстава општинског буџета, у тесној сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Захваљујући овом програму 25 незапослених лица може да оствари 4 месеца прихода.

Међу институцијама који су подржани кроз програм јавних радова се налази Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ и Омладинска задруга општине Кањижа, где је укупно запослено 21 лице који се баве заштитом животне средине и уређењем јавних површина, те доприносе одржавању зелених површина и на територији месних заједница у току летње сезоне. У Центру за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа две особе, а у Центру за социјални рад Кањижа једна особа је запослена у оквиру програма на социјалним и хуманитарним задацима институције. У привредном друштву „Potiski vodovodi – Tisza Menti Vízművek d.o.o., Horgoš” је запосленa једна особа у оквиру програма.

Програм јавних радова за 2019. годину се реализује из средстава предвиђених у буџету општине у укупној вредности од 4.300.000,00 динара.