Поједностављена пријава сезонских радника

12.06.2019.
  

Обавештење послодавцима који ангажују сезонске раднике и сезонским радницима на пољу пољопривредне делатности

У јуну 2018. Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима („Службени гласник РС“, број 50/18) који је почео да се примењује у јануару 2019. Закон уређује поједностављен начин радног ангажовања и плаћања пореза и доприноса за рад за лица на пословима који су сезонског карактера у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, са циљем да се послодавцима олакша ангажовање радника на сезонским пословима, а сезонским радницима омогући да за свој рад добију сва права која из ове врсте ангажовања произилазе.

Ради подршке систему поједностављеног радног ангажовања на сезонским пословима у пољопривреди формирано је СЕРВИСНИ ЦЕНТАР и у општини Кањижа са улогом, између осталог, да пружи информације заинтересованим лицима, активира налог, односно регистрације послодавца, активира  налоге сезонским радницима који су претходно ангажовани путем портала.

Више информације могу се пронаћи на порталу: www.sezonskiradnici.gov.rs преузимањем корисничког упутства.

Додатне информације могу се добити лично у Градској кући Општине Кањижа на приземљу у канцеларији бр.17. или у канцеларији 14. на телефону број: 024/875-166 на локалу 243.