Фестивал цветања Тисе

06.06.2019.
 

CULTSTREAM – Нова култура воде је пројекат у чијем је фокусу река која дефинише југ Мађарске, северну Бачку и Банат – Тиса. Она је током векова представљала важну трговинску руту. Повезивала је народе који су ту живели, обезбеђивала им је живот, али их је истовремено приморавала на борбу са поплавама. Циљеви пројекта CULTSTREAM су увећавање туристичког потенцијала и приказивање постојећих вредности – првенствено природних добара – као и јачање мотивације за останком у отаџбини.

У оквиру пројекта сада смо стигли до реализације Фестивала цветања Тисе који ће се одржати 7. јуна.

 

Образовно-културна установа „Cnesa”:

09.00–12.00: Пројекције филмова, кратко упознавање са ауторима

14.00–17.00: Округли сто и представљање гостујућих фестивала

17.00–18.00: Пројекције филмова за децу

Штранд на Тиси:

18.00–19.00: Заједничке радионице – прављење снимака из ваздуха на Тиси

18.30–20.00: Стваралачке радионице за децу

20.00–21.00: Концерт камерног састава „NS Chamber Ensemble“ уз пројекцију филмова

21.30: Логорска ватра