Јавни позиви за доделу подстицајних средстава

29.05.2019.
  

Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа у 2019. години расписује јавне позиве за доделу бесповратних средстава за регистроване пољопривреднике и пољопривредне средње образовне установе општине Кањижа на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кањижа за 2019. годину који је донео Општинско Веће општине Кањижа уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кањижа за 2019. годину

1. КАМАТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА

УСЛОВИ: плаћени ануитети пољопривредног кредита у периоду од 16.11.2018. године до 15.11.2019. године.

ПОДСТИЦАЈ: у износу од 50% износа камате, од минималног износа од 8.000,00 динара до максималног износа од 50.000,00 динара по кориснику.

Додатне информације се могу добити на телефон: 024/874-236 или у канцеларији бр. 17. код општинских саветодаваца за рурални развој.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

2. ПОДСТИЦАЈИ ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ И МЕСНАТИХ РАСА

УСЛОВИ: регистровано газдинство које се бави  узгојем животиња;

ПОДСТИЦАЈ: у висини 60% од цене грла (са или без ПДВ-а), мерама је предвиђен максималан износ средстава од 100.000,00 динара по комаду стеоне јунице и то максимално за 3 комада, максималан износ од 40.000,00 динара по комаду за квалитетну назимицу и то максимално за 5 комада и максималан износ од 30.000,00 динара по комаду за квалитетног овна или јарца и то максимално 1 комад за власника до 50 комада оваца или коза, 2 комада за власника од 51 до 150 комада оваца или коза и 3 комада овна или јарца за власника преко 150  до 300 комада овца или коза односно максималан износ од 30.000,00 динара по комаду за квалитетне приплодне овце или козе и то највише за 10 комада.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Изјава

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Предуговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Предуговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Предуговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Предуговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Предуговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Предуговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

3. ПОДСТИЦАЈИ ЗА НАБАВКУ НОВЕ МАШИНЕ, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ УСЕВА ОСИМ БУШЕЊА БУНАРА

 

УСЛОВИ: регистровано газдинство које се бави производњом воћа, грожђа, поврћа, печурака, цвећа  као и житарица, индустријског, ароматичног и зачинског биља и др.;

 

ПОДСТИЦАЈ: Интензитет помоћи је 60%, мером је предвиђен минималан износ средстава од 40.000,00 динара а максимални износ од 400.000,00 динара по кориснику.

 

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.

 

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Изјава

4. ПОДРШКА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

УСЛОВИ: регистровано газдинство са регистрованом органском производњом

ПОДСТИЦАЈ: у висини од 100% износа трошкова сертификације и контроле конверзије, најмање од 15.000,00 динара а највише до 200.000 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Изјава 

5. СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УКЛАЊАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА

УСЛОВИ: фотокопија рачуна о трошковима транспорта и третмана лешева животињског порекла издатог у периоду од 16.11.2018. до 15.11.2019. године или потврда од извршиоца услуга о плаћеним трошковима

ПОДСТИЦАЈ: у висини од 100% цене транспорта и третмана леша животињског порекла, минималан износ по кориснику укупно за целу годину је 7.000,00 дин, а максималан износ је 40.000,00 динара. Подносилац пријаве може исту поднети више пута у току 2019. године.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар