Одлука о избору пројеката у области културе

27.05.2019.
  

На основу чл. 7. и  9. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), члана 67. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), одредаба Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/18 и 7/19) и предлога Комисије за доделу средстава у области културе, председник општине донео је

О  Д  Л  У  К  У
о избору пројеката у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2019. години

 I

ОДОБРАВА СЕ  исплата средстава за финансирање пројеката у области културе из буџета општине Кањижа за 2019. годину у укупном износу од 2.300.000,00 динара, према следећем:

 

Области

Подносилац пројекта

Назив пројекта

Износ

  1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

--

--

--

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);  

Културно-уметничко друштво „Плава Тиса“, Адорјан

Суфинансирање традиционалних манифестација

80.000

Камерни хор „Cantilena“, Кањижа

Припреме за хорске концерте / певање и организовање концерата

80.000

КУД „Братство“, Мартонош 

Активности за чување традиције 2019

80.000

КУД „Бели багрем“ , Тотово Село

Међународни сусрет фолклорне музике у Тотовом Селу 2019

70.000

„Пријатељи хармонике“  Кањижа

Чаробна клавијатура

50.000

Уметничко удружење „Streamlet“ Кањижа

Радионица за компоновање музике

30.000

Алфред Асталош

Праизведба концертног серијала IO у Кањижи – спектакуларан приказ смесе модерног и класичног музичког света

20.000

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

УДРУЖЕЊЕ Грађана „Ћемер”Велебит

Траговима баштине

30.000

Удружење „Војвођански ликовни круг“ , Кањижа

XI. Ликовни камп „Кањижа – очима сликара“

30.000

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

Позоришни колектив „Gondolat-Jel“, Кањижа

Реализација нове представе Позоришног колектива  „Gondolat-jel”

60.000

Удружења за помоћ и заштиту интереса ментално и физички оштећених лица „С тобом за њих” Кањижа

Преласци границе – нова представа групе „Mázlistáк”

30.000

5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

Српско аматерско културно уметничко друштво „Свети Сава“, Кањижа

Месец српске културе и традиције у Кањижи

250.000

Фолклорно плесно друштво „Тиса“, Кањижа

Серијал програма за пренос традицијe

240.000

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

--

--

--

7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;   

Удружење грађана – Филмска радионица „Cinema“, Кањижа

Војвођанско-мађарски фестивал филмова

50.000

8) дигитално стваралаштво и мултимедији;

--

--

--

9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)

МКУД „Bartók Béla“, Хоргош

Годишњи трошкови функционисања МКУД „Bartók Béla” Хоргош

250.000

КУД „Petőfi Sándor“, Трешњевац

Дани чувања традиције - Трешњевaц

200.000

КУД „Jókai Mór“, Мале Пијаце

Серијал приредаба „Дани културе”

200.000

МКУД „Ozoray Árpád“, Кањижа

Жива традиција – народна песма и рукотворине

160.000

Завичајно удружење жена и младих – Етнокућа „Звучара“, Ором

Пази моје руке, показујем ти!

120.000

КУД „Златно класје“, Долине

За наш опстанак – заједно је лакше

120.000

КУД „Petőfi Sándor“, Ором

Пустоловине заједнице

100.000

„Лаванда” удружење за неговање народних обичаја

Трошкови функционисања Удружења за неговање народних обичаја „Лаванда”

50.000

Укупно:

2.300.000

 

II

Са изабраним подносиоцима пријаве из тачке I ове Одлуке закључује се уговор о финансирању пројеката у култури.

 

III

Средства за финансирање програма и пројеката у области културе планирана су Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину у Разделу 4 - Управа,  глава 4.1. - Управа, у оквиру Програма 13 – Развој културе, функционална класификација 820 – Услуге културе, Пројекат 1201-П3 – Пројекти по конкурсу у области културе, извор финансирања 01- приходи из буџета.

 

IV

Ову Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет страници општине Кањижа.

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина                                              Председник општине Кањижа

Општина Кањижа                                                                                        Роберт Фејстамер

Председник општине Кањижа                                                                                           

Број:  400-67/2019-I

Дана: 27. мајa 2019. год.

КањижаОдлука о избору пројеката у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2019. години - .PDF

Одлука о избору пројеката у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2019. години - .doc