Јавна набавка 28/2019

21.05.2019.
 

абавка извођења радова – адаптација термотехничке инсталације – замена система централног грејања у објекту Сунцокрет у Хоргошу

 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на постављено питање

Одговор на постављена питања

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору