Удружења раде што општина не може

14.05.2019.
 

После спроведеног јавног конкурса за финансирање пројеката у 2019. години из буџета општине Кањижа, за одобрене пројекте председник општине Роберт Фејстамер потписао је уговоре са представницима невладиних организација. Ове године из општинске касе је за њихове пројекте издвојено 11 милиона динара, а средства су расподељена за 51 организацију, од којих је за девет из области пољопривреде издвојено два милиона динара.

- Мислим да су активности свих наших цивилних организација јако битне и корисне за локалну заједницу, и то не само оних које су сада добиле финансијска средства, него и осталих које или нису конкурисале, или нису могле због ограничених средстава да добију подршку од локалне самоуправе. Оне буквално раде такве активности које локална самоуправа или не може или није оспособљена да уради - каже председник општине Фејстамер.

Од организација из области пољопривреде најзначајнија подршка дата је Аграрној унији општине Кањижа, а она се односи на пројекат одржавања рада саветодавне службе за рурални развој у циљу заштите интереса регистрованих пољопривредних газдинстава. Председник Аграрне уније Александар Стојановић наглашава да је ово изузетно важно за око 2.000 регистрованих пољопривредних газдинстава, која се два до три пута годишње обраћају за пружање помоћи у вези са регистрацијом, остваривањем субвенција, учешћа на конкурсима за подстицајна средства и другим информацијама.

Средства су додељена Општинском ватрогасном савезу, Општем удружењу предузетника, Удружењу „С тобом за њих”, Фонду „Сеоски дом” у Трешњевцу, Удружењу пензионера Кањиже и другим организацијама. Регионална мрежа за образовање одраслих ФЕРХА из Кањиже реализоваће пројекат едукације „Гостопримство високог стандарда - повећање квалитета туристичних услуга у општини Кањижа”.

Више информација:


Удружења раде што општина не може

Општина за невладине организације доделила 11 милиона динара
Фото: Карољ Пушкаш