Одлука о избору пројеката НВО

24.04.2019.
 

На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008) и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) председник општине Кањижа донео је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА

I

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2019. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних организација у укупном износу од 9.000.000,00 динара према следећем:

 

 

Назив удружења

ПРОЈЕКАТ

ИЗНОС

1.                        

Општински ватрогасни савез Кањижа

Обезбеђивање и развој заштите од пожара и катастрофа општине Кањижа у 2019. години

2.300.000

2.                        

Опште удружење предузетника Општине Кањижа

Самостални предузетници, занатство, развој старих заната

1.050.000

3.                        

Удружење за помоћ и заштиту интереса ментално и физички оштећених лица „С тобом за њих” Кањижа        

          С нама је округао!

900.000

4.                        

Фонд „Сеоски дом“ Трешњевац

Суфинансирање рада Фонда „Сеоски дом” Трешњевац у 2019. години

500.000

5.                        

Општинско удружење пензионера Кањижа

Делатност особа поодмаклих година

400.000

6.                        

Удружење просветних радника општине Кањижа, Кањижа

Обухват активности ученика и просветних радника програмима педагошког садржаја

400.000

7.                        

Удружење жена „ЦВЕТ ТИСЕ“

Оснаживање жена – ОД ИДЕЈЕ ДО ПРЕДУЗЕТИИШТВА

300.000

8.                        

Културно удружење Вожд

„Културом побеђујемо“

230.000

9.                        

Удружење "Eupoint"

Обрати нам се да бисмо ти помогли

220.000

10.                    

Удружење „У здравом телу жива традиција“

У здравом телу здрава душа

180.000

11.                    

Удружење УЛМУС Трешњевац

    IX Међународни камп дубореза

150.000

12.                    

Удружење за развој насеља Пешчарске висоравни Северне Бачке Хоргош

Серијал манифестација севернобачког посела

150.000

13.                    

Омладинско и културно удружење "Wemsical Serbia"

III Моба за обнову купалишта код Баратовог бунара

150.000

14.                    

Удружење дефектолога Северне Војводине „Пужић” Кањижа

Напредујемо даље

130.000

15.                    

Удружење грађана „Генерација”

Недеља рођења и породица у Кањижи 2019

120.000

16.                    

Регионална мрежа за образовање одраслих Кањижа „FERHA“ Кањижа

Гостопримство високог стандарда – повећавање квалитета туристичких услуга у општини Кањижа

120.000

17.                    

Удружење „Хоргошани за Хоргош“      

Откривање споменика роде, Салашарско позориште

120.000

18.                    

Друштво љубитеља природе Кањижа    

Пријатељство на пар точкова          

120.000

19.                    

Удружење „Сабо Денеш” Тотово Село

Макета о Дунаву и развој сеоског туризма у Тотовом Селу

100.000

20.                    

Одред извиђача „Кањижа“     

Војвођанска смотра скаута –  I меморијал „Абел Миклош”           

100.00

21.                    

Удружење грађана „Покрет за Мале Пијаце” Мале Пијаце         

    Вашарско посело                

80.000

22.                    

        Удружење „Чаробни залогаји” Ором      

          Чаробни залогаји            

80.000

23.                    

Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског округа Нови Кнежевац

Уметничке радионице, XVII Међународна хуманитарна ликовна колонија „Живот је уметност“

80.000

24.                    

Удружење грађана „ АРС НАТУРАЕ“

„Опремање друге посетилачке стазе у северном делу Општине“  

80.000

25.                    

Фондација „Крила” Кањижа       

Дајемо-добијамо крила!        

70.000

26.                    

Омладинска хришћанска заједница „Добар Пастир“ Кањижа

Финансирање трошкова превоза јубиларног 10. кампа веронаука „С тобом сам – на мене можеш рачунати”

60.000

27.                    

      Удружење грађана „Јувениор” Хоргош

      25 година Одреда скаута у Хоргошу – у сусрет новим изазовима

60.000

28.                    

Културно друштво „Братство” Мартонош

Уметност за Мартонош 2019

60.000

29.                    

Caritas Суботица            

Каритативна делатност Католичке жупе у Кањижи и Хоргошу              

50.000

30.                    

Удружење грађана „Зелени свет“                               

Школа крпа за почетнике          

50.000

31.                    

Удружење дијабетичара Кањижа        

Обука дијабетичара       

50.000

32.                    

         Кањишко удружење стрелаца

       VI такмичење рекреативних стрелаца Кањижа

50.000

33.                    

       Омладинска организација   Мале Пијаце „Together”

    Израда шеталачке стазе „Kneipp”

50.000

34.                    

Друштво за очување села „Мортинус“, Мартонош

Бициклом за очување природе и здравља

50.000

35.                    

Цивилно удружење „Поможимо се Војводино“ Кањижа          

III Камп шанси за маргинализовану децу     

50.000

36.                    

Удружење грађана „ За развој Орома“ Ором

Расцветано

50.000

37.                    

Удружење „Завичајна кућа традиција” Тотово Село      

Војвођански камп ручних радова 2019

50.000

38.                    

„Ландарт“ удружење грађана            

Богородичина башта – очување вредности другачије             

50.000

39.                    

Удружење жена „НАКИТ“ Мале Пијаце               

Све за заједницу              

50.000

40.                    

„Војвођански културни центар“

          III Дан заједнице      

50.000

41.                    

          Удружења „Баћанеум-наш дом“

      Програми за старе

30.000

42.                    

           Културно-уметничко друштво „Плава Тиса“ Адорјан          

Будимо еколози! – Дани заштите животне средине            

30.000

43.                    

Међуопштинска организација глувих и наглувих   Сента

Редовне дневне активности

30.000

Укупно:

9.000.000

 

II

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2019. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних организација у области пољопривреде, у укупном износу од 2.000.000,00 динара према следећем:

 

 

Назив удружења

ПРОЈЕКАТ

ИЗНОС

  1. 1.

Аграрна унија општине Кањижа

Одржавање рада саветовалишта за рурални развој у циљу заштите интереса регистрованих пољопривредника у општини

1.230.000

  1.  

Удружење пчелара „Нектар” Кањижа

Очување и продубљивање позитивног дејства пчеларства као области пољопривреде за повећавање укупне друштвене имовине

160.000

  1.  

Клуб хоргошких произвођача

Међународни спортски дан са стручним предавањем

150.000

  1.  

Удружење за заштиту животиња „Шапа” Кањижа            

Општинска акција стерилизације и делатности у вези са заштитом животиња – у циљу смањивања броја животиња-луталица у насељима општине               

140.000

  1.  

          Удружење узгајивача оваца „Капетански рит” Кањижа

VIII Сусрет овчара и пољопривредних произвођача

100.000

  1.  

Удружење грађана ред витезова вина „St. Orban“

„Грожђе и вина су, као драго камење” (Бела Хамваш)

90.000

  1.  

Удружење пољопривредника „GAZDAKÖR” Кањижа

Стручна предавања за пољопривреднике

80.000

  1.  

Удружење грађана „Meta Terra” Кањижа      

Веште руке – серијал занимања у уметничким занатима                 

50.000

Укупно:

2.000.000

 

III

Пренос додељених средстава изабраним подносиоцима пријава из тачке I ове Одлуке у износу од 9.000.000,00 динара извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину раздео 4 глава 1 функција 130 позиција 114 економска класификација 481 – суфинансирање програма и текућих расхода невладиних организација.

Пренос додељених средстава изабраним подносиоцима пријава из тачке II ове Одлуке од 2.000.000,00 динара извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину раздео 4 глава 1 функција 421 позиција 148 економска класификација 481 – суфинансирање програма и текућих расхода невладиних организација у области пољопривреде.

IV

Учесници Јавног конкурса имају право да поднесу приговор на ову Одлуку Општинском већу општине Кањижа, у року од 8 дана од дана достављања ове Одлуке.

Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

V

Ову Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет страни општине Кањижа, на огласној табли Општинске управе општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа” и у средствима јавног информисања.

Председник општине

Роберт ФејстамерОдлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа