Више новца за улепшавање Кањиже

18.04.2019.
 

Буџет Кањиже већи за 23,8 милиона динара након прихваћеног ребаланса на заседању Скупштине општине. Новац ће бити утрошен за туризам и уклањање дивљих депонија. У циљу побољшања изгледа града локална самоуправа Кањиже, на основу ребаланса и збирно са субвенцијама, из укупно 64 милиона динара жели да утроши на уређење простора између такозваних А и Б вишеспратница. У четвртак је одлучено да ће за ове намене бити више опредељено 6,4 милиона динара.

„Овај простор од Унидома, од Банке Интезе до купалишта била би једна веома лепа инвестиција. То је Покрајина финансирала, локална самоуправа у томе има минималан удео. За Кањижу то ће бити веома лепо, и за њен центар, то је лепа инвестиција" рекао је Еде Сарапка, потпредседник Скупштине општине Кањижа.

Одређени део ребаланса буџета био је везан повећање суме намењене развоју туризма. Ту спада и изграда техничких планова за кањишки спортски-рекреативни и велнес центар за шта је потребно 12 милиона динара. За развој туризма укупно ће ове године бити уложено 10 милиона динара.

„Покушаћемо да дамо један нови замах туристичким радницима. Због тога што се уздамо у то да ће туристичка стратегија која је прошле године прихваћена, Туристичка стратегија Мађара у Војводини, такође бити покренута управо као што је и подршка кроз Просперитати фондацију кренула пре три године. Због тога веома желимо да људи који се у општини баве туризмом припремљено чекају расписивање ових конкурса" рекао је Роберт Фејстамер, председник општине Кањижа.

Општина Кањижа такође ће више уложити у уклањање илегалних депонија, осим тога су за 250 хиљада повећали износ намењен за помоћ за новорођенчад, а 1,2 милиона динара је упућено за субвенционисање становања средњошколских ученика у интернату.

Више информације:


Више новца за улепшавање Кањиже
Фото: Карољ Пушкаш