Конкурс за спровођење јавних радова

15.04.2019.
 

Национална служба за запошљавање – Филијала Кикинда у сарадњи са Општином Кањижа (ЛАПЗ – Сопствени програм општине) pасписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИЈавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

Пријава за спровођење јавног рада