Конкурс за програме у култури

18.03.2019.
  

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/2016 и 112/2017), члана 67. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) и у складу са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/18) председник општине Кањижа расписује

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

У 2019. ГОДИНИ

Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури из буџета општине Кањижа у 2019. години додељују се у висини од 2.300.000,00 динара.

Јавни конкурс се односи на пројекте у култури из следећих области:

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

8) дигитално стваралаштво и мултимедији;

9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.).

Право учешћа на конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Кањижа, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Јавни конкурс је отворен од 18. марта 2019. до 16. априла 2019. године.

Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни општине Кањижа www.kanjiza.rs, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Додатне информације се могу добити на телефон: 064-806-2073. Контакт особа: Анита Њилаш Леонов.Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури у 2019. години - .PDF

Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури у 2019. години - .doc

Пријава на Конкурс за финансирање/суфинансирање пројекта у култури у 2019. години

Образац за извештај о реализацији пројекта