Давање у закуп државног земљишта по другом кругу лицитације

07.02.2019.
 

По Годишњем програму 2018 давање у закуп државног земљишта по другом кругу лицитације одржаће се дана 21. фебруара 2019. године у свечаној сали Градске куће општине Кањижа са почетком од 10.00 часова. За лицитацију је предвиђено 2.165 хектара државног земљишта са периодом закупа од једне године и распоређене су у 401 јединица надметања. На лицитацију се може пријавити свако пунолетно лице које има регистровано газдинство са активним статусом уназад три године. Пријава је до 18. фебруара 2019. године до 12.00 часова са подношењем потребне документације у згради градске куће. Заинтересовани могу и на терену погледати катастарске парцеле дана 11. фебруара (Велебит, Адорјан, Трешњевац, Ором), 12. фебруара (Хоргош, Мале Пијаце) и 13. фебруара (Кањижа и Мартонош) путем претходне пријаве телефонским путем на број 063-307-824 код геометра Гуташи Ласла. Молимо све заинтересоване, да ради избегавања непријатности, провере стање парцела на терену. Информације се могу и лично добити у Општинској управи општине Кањижа на одсеку за пољопривреду.

Прилози:

- оглас за јавну лицитацију државних земљишта – други круг 2018 године
- пријавни формулар
- детаљан парцеларник лицитације по другом кругу за 2018. годин

Катастарски планови:

- Адорјан
- Хоргош 1
- Хоргош 2
- Хоргош 3
- Кањижа 1
- Кањижа 2
- Мале Пијаце 1
- Мале Пијаце 2
- Мартонош 1
- Мартонош 2
- Мартонош 3
- Ором 1
- Ором 2
- Трешњевац
- Велебит