Цена комунланих услуга

11.01.2019.
  

Обавештење о објављављивању захтева за давање сагласности на цена комуналних услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа:

На основу члана 28. став 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) објављује се захтев Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа  за давање сагласности на одлуку о цена комуналних услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.

Обавештење се на захтев вршиоца комуналне делатности са одлукама о цени комуналних услуга, објављује на огласној табли Општинске управе општине Кањижа и у електронском облику на званичној интернет страници Општине Кањижа 15 дана пре доношења одлуке.

Прилог:Обавештење

Захтев

Предлози одлука о цени услуга ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа