Јавна набавка 67/2018

31.12.2018.
 

Набавка и монтажа мобилијара као и поправка постојећих клупаПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору