Сузбијање амброзије

24.09.2018.
 

Обавештавају се грађани општине Кањижа да је акција уништавања амброзије на целокупној територији  наше општине, успешно спроведена. Уништавање ове алергогене биљке је извршило Jaвно предузеће за комуналне услуге „Комуналац” из Кањиже. Акција је завршена 20. септембра ове године.