ОАСИС – јачање регионалног туризма

13.07.2018.
  

На конференцији у Новом Саду представљен је пројекат прекограничне сарадње чија ће реализација унапредити туристичке потенцијале Кањиже и мађарског Киштелека. Пројекат под називом ОАСИС одобрен је за финансирање у оквиру Интеррег - ИПА програма.

Пројекат ОАСИС за који је из ЕУ издвојен буџет од скоро 500 хиљада евра, тренутно је у фази потписивања уговора, а за циљ има развој здравственог, омладинског и спортског туризма на подручју двеју општина, Кањиже и Киштелека.

“Имамо бању од 100 година, али једноставно не можемо да живимо од тога, да имамо један рехабилитациони центар. Значи, морамо нешто ново да понудимо гостима који потенцијално долазе у нашу општину. Зато смо почели да развијамо обалу Тисе, заједно са базеном поред Тисе, а са друге стране почели смо озбиљније да се бавимо сеоским туризмом и велнесом и надам се да ће се ти резултати видети већ следеће године”, рекао је Роберт Фејстамер, председник Општине Кањижа.

За Кањижу ће овај пројекат, како је рекао значити и и ревитализацију постојећих спортских објеката, изградњу вишенаменских спортских терена, као и организацију летњег кампа за ученике из 16 средњих школа у Војводини.

Са друге стране, у мађарској општини Киштелек биће изграђен центар за саветовање о здрављу са медицинским третманима.

“Оно што је заједничко, то су заједнички туристички садржаји и повезивање свих тих садржаја у том региону, у том циљу ће се сачинити и једна мобилна апликација и један веб сајт где ће се све то изложити”, навео је Михаљ Њилаш, покрајински секретар.

 

Више информација:


ОАСИС – јачање регионалног туризма

Отворен пројекат прекограничне сарадње OASIS