Одлука о финансирању НВО

19.04.2018.
  

На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,е бр. 12/2008) и   Одлуке о буџету општине Кањижа за 2018. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/17) и Уредбе о средствима за подстицаље програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) председник општине Кањижа донео је

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА

I

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2018. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних организација у укупном износу од 9.000.000,00 динара према следећем:

 

 

Назив удружења

ПРОЈЕКАТ

ИЗНОС

 1.

Општински ватрогасни савез Кањижа

Обезбеђивање и развој заштите од пожара и катастрофа општине Кањижа у 2018. години

2.800.000

 2. 

Удружење за помоћ и заштиту интереса ментално и физички оштећених лица „С тобом за њих” Кањижа

Са нама је округао!

1.400.000

 3.

Опште удружење предузетника Општине Кањижа

Развој самосталних предузетника, занатства, старих заната

1.050.000

 4. 

Фонд „Сеоски дом“ Трешњевац

Суфинансирање рада  Фонда „Сеоски дом“ у 2018. години

600.000

 5. 

Општинско удружење пензионера Кањижа

Активност особа трећег доба

400.000

 6.

„Војвођански културни центар“

Летњи омладински програми

300.000

 7. 

Удружење просветних радника општине Кањижа, Кањижа

Обухват активности ученика и просветних радника програмима педагошког садржаја

300.000

 8. 

Удружење УЛМУС Трешњевац

VIII Међународни камп дубореза

200.000

 9. 

Удружење "Eupoint"

Помозимо и градимо у сарадњи локалну заједницу

200.000

 10.

Друштво љубитеља природе Кањижа

Макни се са нама

120.000

 11.

Удружење грађана „Генерација”

Серијал програма „Недеља рађања” у Кањижи

110.000

 12. 

Удружење дефектолога Северне Војводине „Пужић” Кањижа

Напредујемо

100.000

 13. 

Омладинско и културно удружење "Wemsical Serbia"

Моба за изградњу врбе на Штранду у Кањижи

100.000

 14. 

Удружење за развој насеља Пешчарске висоравни Северне Бачке Хоргош

Серијал приредаба „Посело на Севернобачкој пешчари”

100.000

 15. 

Удружење „Сабо Денеш” Тотово Село

Макета о Дунаву и развој сеоског туризма у Тотовом Селу

100.000

 16. 

Регионална мрежа за образовање одраслих Кањижа „FERHA“ Кањижа

Маркетинг и информатика у служби туризма општине Кањижа

90.000

 17. 

Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског округа Нови Кнежевац

Уметничке радионице и XVI међународна хуманитарна ликовна колонија „Живот је уметност“

80.000

 18. 

Удружење грађана „Вила сат”

Бартокове мелодије из винограда Часовничке виле

80.000

 19. 

Културно друштво „Братство” Мартонош

Уметност у Мартонош

70.000

 20. 

Фондација „Крила” Кањижа

Помагајуће руке дају крила

70.000

 21. 

Удружење „Хоргошани за Хоргош“

Салашко позориште

70.000

 22. 

Удружење грађана „Покрет за Мале Пијаце” Мале Пијаце

Вашарско посело

60.000

 23. 

Удружење „Чаробни залогаји” Ором

Предавање кулинарних обичаја

60.000

 24. 

Међуопштинска организација глувих и наглувих за Кањижу, Аду и Сенту у Сенти

Редовне дневне активности

60.000

 25. 

Удружење грађана „Јувениор” Хоргош

Мала заједница – велик доживљај

60.000

 26. 

Омладинска хришћанска заједница „Добар Пастир“ Кањижа

9. Летњи камп веронаука „Са тобом сам – рачунај на мене”

60.000

 27. 

Удружење „Завичајна кућа традиција” Тотово Село

Војвођански камп ручног рада 2018

50.000

 28. 

Цивилно удружење „Поможимо се Војводино“ Кањижа

II Камп шансе за маргинализовану децу

50.000

 29. 

Кањишко удружење стрелаца

V такмичење рекреативних стрелаца Кањижа

50.000

 30. 

Caritas Суботица

Чинимо за сутра! – жупна каритативна делатност у Кањижи и Хоргошу

50.000

 31. 

Удружење грађана „Зелени свет“

Птице у фокусу

50.000

 32. 

Удружење дијабетичара Кањижа

Едукација дијабетичара у селима Кањиже

50.000

 33. 

Удружење новинара Кањиже у Кањижи

Слобода штампе без цензуре

30.000

 34.

"Хришћански интелектуални круг"

Организовање серијала предавања о вери на територији општине Кањижа

30.000

Укупно:

9.000.000

 

II

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2018. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних организација у области пољопривреде, у укупном износу од 2.000.000,00 динара према следећем:

 

 

Назив удружења

ПРОЈЕКАТ

ИЗНОС

 1.

Аграрна унија општине Кањижа

Одржавање канцеларије за рурални развој у циљу заштите интереса регистрованих произвођача у општини

1.160.000

 2. 

Удружење пчелара „Нектар” Кањижа

Очување и продубљивање позитивних дејстава пчеларства, као области пољопривреде којом се повећава укупна друштвена имовина

180.000

 3.

Удружење за заштиту животиња „Шапа” Кањижа

Општинска акција стерилизације и делатности у вези са заштитом животиња – у циљу смањивања броја животиња-луталица у насељима општине

140.000

 4. 

Клуб хоргошких произвођача

8. ракијада Клуба хоргошких произвођача који бележи 20. годишњицу постојања

120.000

 5. 

Удружење узгајивача оваца „Капетански рит” Кањижа

VII Сусрет овчара и пољопривредних произвођача

120.000

 6.

Удружење грађана ред витезова вина „St. Orban“

„Грожђе и вина су, као драго камење” III

80.000

 7.

Опште удружење самосталних пољопривредних произвођача општине Кањижа  „Агрокањижа”

Едукација чланова удружења путем теоретских предавања и практичних обука

70.000

 8.

Удружење пољопривредника „GAZDAKÖR” Кањижа

Обележавање 10. годишњице постојања „GAZDAKÖR”-а

70.000

 9.

Удружење грађана „Meta Terra” Кањижа

Кањишки покрет „Еко-башта” у нашој општини

60.000

Укупно:

2.000.000

 

III

Пренос додељених средстава изабраним подносиоцима пријава из тачке I ове Одлуке у износу од 9.000.000,00 динара извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2018. годину раздео 4 глава 1 функција 130 позиција 114 економска класификација 481 – суфинансирање програма и текућих расхода невладиних организација.

Пренос додељених средстава изабраним подносиоцима пријава из тачке II ове Одлуке од 2.000.000,00 динара извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2018. годину раздео 4 глава 1 функција 421 позиција 148 економска класификација 481 – суфинансирање програма и текућих расхода невладиних организација у области пољопривреде.

IV

Учесници Јавног конкурса имају право да поднесу приговор на ову Одлуку Општинском већу општине Кањижа, у року од 8 дана од дана достављања ове Одлуке.

Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.

V

Ову Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет страни општине Кањижа, на огласној табли Општинске управе општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа” и у средствима јавног информисања.

 

 

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина                                                                  Председник општине

Општина Кањижа                                                                                              Роберт Фејстамер  

Председник општине                                                           

Број: 400-128/2018-I/A

Дана: 19.04.2018. године

КањижаОдлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа - .PDF

Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа - .doc