13 успешних пројеката двојезичности

19.04.2018.
 

На конкурсу за двојезичност Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице АП Војводине, добро су прошли пројекти из Кањиже. Председник општине Роберт Фејстамер изјавио је да је одобрено 13 пројеката укупне вредности 1,7 милиона динара, те да је по успешности на овом конкурсу Кањижа међу најзаступљенијима, одмах иза Града Суботице.

Углавном је реч о пројектима вредности од 40.000 до 400.000 динара, од којих се неки односе на обнављање двојезичних табли на српском и мађарском језику, пошто су ова два језика у равноправној употреби у кањишкој општини.

Локална самоуправа реализоваће два одобрена пројекта од којих се један односи на трошкове штампања и машинског ковертиртања пореских решења, која ће убудуће грађани добијати на српском и мађарском. У више наврата у последње време на седницама Скупштине општине Кањижа указивано је да се грађанима достављају пореска решења само на српском језику, а познато је да око 90 одсто становника су Мађари. Захваљујући подршци на истом конкурсу омогућено је и штампање месеченог календара манифестација на два језика.

Председник општине Роберт Фејстамер истиче да су почетка ове године потписана два уговора која се односе на инвестиције, а реализоваће се уз помоћ покрајинских средстава и учешће локалне самоуправе у вредности 30,8 милиона динара.

Управа за капитална улагања Ап Војводине одобрила је изградњу асфалтних путева на подручју месних заједница Тотово Село и Велебит, две најмање месне заједнице у кањишкој општини. Према речима Фејстамера за асфалтирање путева у два насеља из покрајинске касе ће се обезбедити 24,7 милиона динара, а остало је учешће кањишке општине.

Уз то из покрајинске касе је одобрено три милиона динара за енергетску ефикасност у објекту Предшколске установе „Наши бисери”, чиме се наставља са улагањима у обнову вртића.


Више информација:


Пореска решења у Кањижу стизаће двојезично

Успешни на покрајинским конкурсима