У Хоргошу отворена канцеларија за координацију Рома

29.03.2018.
 

У општини Кањижа у месту Хоргош отворена је ромска канцеларија и пројектом Покрајинске Владе и покрајинског секретаријата за социјалну политику уведен је ромски кординатор Јожеф Коломпар. У препоуној ромској канцеларији на скупу су се обратили: Председник општине Роберт Фејстамер, председник скупштине Милош Кравић, потпреседник општине Небојша Ракић, покрајинска посланица и заменица председника Националог савета ромске националне мањине Јелена Јовановић, председница Савета за интеграцију Рома Пава Чабриловски и ромски кординатор Јожеф Коломпар. Заједничка воља свих страна како представника локалне самоуправе тако и представника ромске заједнице јесте да се у будућем периоду систематизује место ромског кординатора и стављен је акценат на образовање Рома у кањишкој општини као једини пут изласка из сиромаштва ромске популације.

Више информација:


У Хоргошу отворена канцеларија за координацију Рома

Отворена канцеларија за Роме у Хоргошу

Хоргош добио Канцеларију и координатора за питања Рома