Јавни позиви за доделу подстицајних средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа у 2017. години

06.09.2017.
  

ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2017. ГОДИНИ

 Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа расписује јавне позиве за доделу бесповратних средстава за пољопривреднике и то

1. ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ВЕШТАЧКОМ ОСЕМЕЊАВАЊУ ГОВЕДА

УСЛОВИ: Исто приплодно грло може се осемењавати највише два пута.

ПОДСТИЦАЈ: највише до 2.000 динара по приплодном грлу, у периоду од 16.11. 2016. до 15.11. 2017. године, најмање од 3.000, а највише до 15.000 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

 

2. КАМАТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА

УСЛОВИ: плаћене ануитете у периоду од 16.11.2016. до 15.11.2017. години

ПОДСТИЦАЈ: у износу од 50% износа камате, од минималног износа од 8.000,00 динара до максималног износа од 50.000,00 динара по кориснику.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/874-236.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

 

3.ПОДСТИЦАЈИ КУПОВИНИ ОПРЕМА У ВОЋАРСТВУ, ВИНОГРАДАРСТВУ И ПОВРТАРСТВУ

УСЛОВИ: производњa и/или прерада воћа, грожђа и поврћа;

ПОДСТИЦАЈ: у висини 80% висине цене опреме, минималан износ средстава од 30.000,00 динара а максимални износ од 300.000,00 динара по кориснику.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Изјава

 

4. ПОДРШКА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

УСЛОВИ: регистровано као органски произвођач

ПОДСТИЦАЈ: у висини од 100% износа трошкова сертификације и контроле, најмање од 20.000, а највише до 200.000 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243 и 303.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Изјава

 

5. ПОДРШКА ПОПРАВКИ АТАРСКИХ ПУТЕВА

УСЛОВИ: носиоци активног пољопривредног газдинства или групе пољопривредних произвођача.

ПОДСТИЦАЈ: у висини 100% цене горива и евентуалних трошкова колчења путева, у минималном износу од 10.000,00 динара до максималног износа од 50.000,00 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Прилог 1

 

6. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ПУТОВАЊА НА САЈМОВЕ И ИЗЛОЖБЕ

УСЛОВИ: удружење грађана са пољопривредном делатношћу и са седиштем на територији општине Кањижа

ПОДСТИЦАЈ: у висини од 100% цене трошкова путовања, а највише до 60.000 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243 и 303.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Изјава

 

7. СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УКЛАЊАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА

УСЛОВИ: фотокопија рачуна о трошковима транспорта и третмана лешева животињског порекла издатог у периоду од 16.11.2016. до 15.11.2017. године или потврда од извршиоца услуга о плаћеним трошковима

ПОДСТИЦАЈ: у висини од 100% цене транспорта и третмана леша животињског порекла, минималан износ по кориснику укупно за целу годину је 7.000,00 дин, а максималан износ је 35.000,00 динара. Подносилац пријаве може исту поднети више пута у току 2017. године.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243 и 303.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

 

8. ПОДРШКА ЗДРАСТВЕНОЈ КОНТРОИА ПЧЕЛИЊАКА

УСЛОВИ: уписао у Регистру пчелиње друштво – кошнице

ПОДСТИЦАЈ: за дијагностички преглед против Америчке куге пчелињих легла и меда у висини од 100% цене контрола, а највише до 4.000 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243 и 303.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар