Oбавештење корисницима права на дечији додатак

01.09.2017.
 

Општинска управа Кањижа, Одељење за општу управу и друштвене делатности, обавештава кориснике права на дечији додатак, чија се деца налазе на редовном школовању у основним и средњим школама да су у обавези да овој служби доставе школске потврде за 2017/2018 школску годину. Уз школску потврду обавезно понети и решење за дечији додатак.

Потврде се могу предати сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова у згради Општинске управе, односно у услужном центру – канцеларија број 2, шалтер бр. 2.

Уколико дете не иде даље у школу, молимо кориснике да о томе дају у услужном центру писмену изјаву.

Све потребне информације могу се добити преко следећeг бројева телефона: 874-689.

Начелник oдељења:

Каса Атилa