Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

15.06.2017.
  

Национална служба за запошљавање – Филијала Кикинда у сарадњи са Општином Кањижа расписује Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог са територије Општине Кањижа за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:

1.            ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:

-              12.000,00 динара за лица са средњим образовањем

-              14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем

-              16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

2.            врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

Захтев за учешће у програму