Кањижа и Сегедин улажу у пречистач воде

01.06.2017.
 

Председник кањишке општине Роберт Фејстамер и директор Водопривредног јавног предузећа „Ативизиг“ из Сегедина др Петер Козак потписали су споразум о партнерској сарадњи чији је основни циљ реализација ИПА пројекта прекограничне сарадње „Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива”. Вредност овог пројекта који се у оквиру програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија реализује средствима Европске уније је 6,980.608 евра, од чега је подршка из фондова ЕУ 5,933.516 евра. Реализација пројекта у коме су уз водећег партнера предузеће „Ативизиг” из Сегедина као партнери учесници Општина Кањижа и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, почиње 1. јуна ове године и траје наредне три године, до 31.маја 2020.

Највећи део средстава из овог пројекта реализоваће се у суседној Мађарској, а у општини Кањижа вредност улагања је 1,9 милиона евра, што је према речима председника општине Роберта Фејстамера, највећа донација остварена последњих деценија, а за Покрајински секретаријат је предвиђен износ од 890.984 евра.

"Предузеће „Ативизиг” је водећи партнер у целој овој причи, а од средстава које ћемо остварити можемо да изградимо и побољшамо капацитет пречистача отпадних вода у Кањижи. Овим инфраструктурним улагањем ми ћемо добити капацитет и могућности за то да свако у граду Кањижи има прикључак на овај систем, не само физичка лица него и правна лица", наглашава Фејстамер.

Он додаје да у периоду од три године треба да се изврше сва инвестициона улагања превдиђена пројектом прекограничне сарадње, напомињући да ће кањишка општина учествовати у свим предвиђеним активностима за остале партенер у пројекту. У питању су улагања у решавању проблематике унутрашњих вода и поплаве, да на располагању буде такав систем и сарадња како не би било проблема са поплавама и унутрашњим водама у пограничном подручју.

Циљ програма је, како се истиче, унапређење могућности прилагођавања екстремним појавама, периодима са вишком и са мањком воде, који су последица климатских промена у српско-мађарској пограничној регији, као и на очување природних богатстава побољшањем квалитета површинских вода. Ова улагања треба да допринесу стварању повољних услова за газдовање водама, а такође и повећање способности задржавања становништва у регији.

Више информација:


Кањижа и Сегедин улажу у пречистач воде

Партнерском сарадњом до проширења пречистача у Кањижи
Фото: Карољ Пушкаш грађевински инжињер