11. седница општинског парламента

31.05.2017.
 

Одборници Скупштине општине Кањижа једногласно су донели одлуку о измени и допуни оснивачког акта ДОО „Потиски водоводи“ из Хоргоша, којем је поверено водоснабдевање у општини. Тиме је извршено усклађивање одлуке са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о јавним предузећима, ради регулисања права и обавеза општине Кањижа и „Потиских водовода“. У поступку приватизације „Потиских водовода“ који је покренут 2008. и настављен 2014. године, Влада Србије је донела решење о преузимању власничких права, те је решењем Агенције за привредне регистре, Република Србија уписана као стопостотни власник удела у предузећу. На предлог Скупштине општине Кањижа 23.марта 2017. године Влада Србије је донела одлуку о преносу удела и оснивачких права на „Потиским водоводима“ на општину Кањижа у целости без накнаде, а 12.априла ове године потписан је о томе и уговор. Општина Кањижа је на овај начин постала власник основног капитала „Потиских водовода“ у целости, па је тако ово привредно друштво постало део система јединице локалне самоуправе.

Општински парламент Кањиже је донео одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословних просторија шест апотека Дома здравља Кањижа у Кањижи, Трешњевцу, Мартоношу, Орому, Хоргошу и Малим Пијацама, на период од 10 година. Будући закупац треба да се обавеже да у закупљеним просторијама обављати делатност трговине фармацеутским производима на мало у апотекама. За јавни оглас утврђена је почетна цена закупа за просторије шест апотека 145.276 динара месечно. Највећи износ закупа одређен је за просторије апотеке у Кањижи у месечном износу 105.163 динара. Закупац је дужан да у року 30 дана од закључивања уговора уплати половину укупног износа закупнине за цео период закупа од 10 година, а остатак је предвиђено да се плаћа у једнаким месечним ратама. Поред тога предвиђена је обавеза закупца да приликом заснивања радног односа обезбеди приоритет запошљавања запослених у апотекама Дома здравља Кањижа који раде на пословима дипломираних фармацеута и фармацеутских техничара. Јавно отварање пријава по огласу обавиће се 15.јуна ове године.

Више информација:


Општински парламент Кањиже одлучио да апотеке иду у закуп

Апотеке иду у закуп

XI седница Скупштине општине Кањижа
Фото: Карољ Пушкаш грађевински инжињер