Јавни позив за организовање јавних радова

17.03.2017.
  

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, и 38/15), и у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Кањижа за 2017. годину, председник oпштине Кањижа дана 17.03.2017. године,

расписује ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖА У 2017. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови од интереса за Општину као  мера активне политике запошљавања организују се у циљу подстицања запошљавања незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), нарочито теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе  као и очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавним радовима се обухвата спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса.

Финансијски оквир програма за јавне радове износи 4.000.000,00 динара, која ставка се налази на позицијама 763,135 и 764, 765.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује општина Кањижа на основу јавног позива.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву Општини Кањижа - Комисији за спровођење ЛАПЗ општине Кањижа за 2017. годину за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за општину Кањижа у 2017. години

Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за општину Кањижа у 2017. години

Пријава за спровођење јавног рада